Niedziela 2 I

Niegosław:

745 – za zm. Aurelię Konieczną
1130 – za zm. Wiktora, Bronisławę i Barbarę

Karwin:

  900 – za zm. Wandę Dymek (od uczestników pogrzebu)

Chełst:

 1015 –  za zm. Marię Zalińską (od Marii i Ryszarda)

Poniedziałek 3 I

1200 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.1)
1700 – w int. parafian Niegosław 1 - 66 i wybudowanie (129 - dk.)

Wtorek 4 I

1200 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.2)
1700 – w int. parafian Niegosław 69 - 128 i Tuczępy

Środa 5 I

1200 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.3)
1700 – w int. parafian

Czwartek 6 I

Niegosław:

745 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.4)
1130 – w int. Katarzyny i Krystiana Zurman z okazji 18 ur.

Karwin:

  900 – w int. parafian

Chełst:

 1015 –  za zm. Marię Zalińską (od Mariana, Wandy i Eweliny)

Piątek 7 I

1200 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.5)
1700 – w int. wynagradzającej NSPJ Lipno

Sobota 8 I

  800 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.6)
1700 – za zm. Aurelię Konieczną (od Róży Różańca)

Niedziela 9 I

Niegosław:

745 – za zm. Sławomira Gumnego (gr.7)
1130 – o zdrowie dla całej rodziny i Boże błogosławieństwo dla Neli w 1 ur.

Karwin:

  900 – w int. parafian

Chełst:

 1015 –  za zm. Helenę, Brunona Matuszak, Danutę, Bernarda Górskich i Erykę Gomółkę