Niedziela 19 XI

Niegosław:

745 – za zm. Ryszarda i Wandę Dymek, Ignacego i Stanisławę Woźniczka
1130 – za zm. Wojciecha w 2 r. śm. Konrada i Tomasza i zm.  z rodziny Artanowiczów i Grzebytów

Karwin:

  900 – za zm. Mariannę Majdecką (int. od rodziny Graj)

Chełst:

1015 –  za zm. Andrzeja Magdziarza i zm. Rodziców (int. od Siostry i Szwagra)

Poniedziałek 20 XI

1800 – za zm. Kazimierę i Władysława Tyrawskich, Katarzynę i Jana Łopuszańskich

Wtorek 21 XI

1800 – za zm. Sebastiana i Kamila

Środa 22 XI

1800 –  za zm. Rodziców i Braci

Czwartek 23 XI

1800 –  za zm. Helenę i Antoniego, Ninę i Czesława Zimnych, Stanisławę i Zygmunta Okońskich

Piątek 24 XI

1800 – W int. Marcina i Dominiki Dz/bł.

Sobota 25 XI

1800 – Dziękczynna za dar powołania i przyjęcia sakramentu kapłaństwa z prośbą o dalszą opiekę Matki Najświętszej

Niedziela 26 XI

Niegosław:

745 – za zm. Sławomira Gumnego
1130 – za zm. Bronisławę i Wiktora

Karwin:

  900 – za zm. Piotra Wieczorka w 11 r. śm. syna Sławomira i Rodziców z obu stron

Chełst:

1015 –  za zm. Zenona Mądrawskiego w rocz. śm.