Uroczystości pogrzebowe bpów Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp.

Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

Poniedziałek, 25 stycznia – Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

godz. 19.30 – Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu  pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;

godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;

od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;

godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia – Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;

godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;

Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;

  1. Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej.

Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Znak: B2-2/21       

Zielona Góra, 21 stycznia 2021 r. - Piotr Kubiak - Wikariusz Generalny