Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego Dlaczego dobre przygotowanie dzieci do sakramentu Eucharystii ma ogromne znaczenie w rozwoju wiary i życia nią.

Święty Jan Paweł II podkreślał, że „katecheza zarówno bezpośrednio przygotowująca do pierwszej komunii świętej, jak i po niej następująca ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia” realizacja tego zadania odbywa się w trzech podstawowych instytucjach wychowawczych w rodzinie w parafii i w szkole.

Instytucje te powinny nieustannie z sobą współpracować. Parafia jest miejscem pierwszoplanowym dla katechezy sakramentalnej. Spotkania formacyjne w parafii nie powtarzają nauczania religii w szkole, lecz nie uzupełniają. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci. Od nich w dużej mierze zależy skuteczność formacji dzieci, dlatego ich wiara powinna być również permanentnie pogłębiana.

(bp. Tadeusz Lityński – ordynariusz diecezji)

Zadania rodziców:

  • dopilnowanie, by dziecko systematycznie uczęszczało na nauki przygotowawcze
  • dowiadywanie się od dziecka czego się nauczyło
  • wspólna modlitwa z dzieckiem
  • pomoc w wieczornym rachunku sumienia
  • przypomnienie dziecku przy różnych okazjach że przygotowuje się do pierwszej komunii świętej
  • ułatwienie spełniania dobrych uczynków
  • uczestniczenie z dzieckiem w niedzielnej mszy świętej
  • wytworzenie w domu atmosfery sprzyjającej przygotowaniu dziecka do pierwszej komunii świętej

Spotkania dla rodziców z dziećmi odbywają się co miesiąc w niedzielę w kościele w Niegosławiu o 11.30. Dokładne daty podawane są w ogłoszeniach parafialnych. (na czas stanu epidemii zostały zawieszone)

Proszę rodziców o odebranie miesięcznika „Dominik idzie do I Komunii św.” nr marcowy i kwietniowy – jest to materiał, który pomoże rodzicom w domowej katechezie.

Termin Pierwszej Komunii św.

W naszej parafii zwyczajowo jest to druga niedziela maja.


Aktualności

Obecnie z powodu stanu epidemii termin ten jest nieaktualny. Rozważamy I Komunię św. w zupełnie innej oprawie. Są trzy możliwości: Jeśli rodzice uważają, że dziecko jest przygotowane, to wraz ze swoją rodziną miałoby indywidualną uroczystość w maju. Dzień do uzgodnienia osobiście. Druga możliwość  - przesunięta na następny rok. Trzecia możliwość  w sobotę 19 i 26 września tego roku. Każdy może wybrać opcję wg własnego uznania. Nie ma przymusu, że wszyscy jeden wybór. Proszę przemyśleć na spokojnie. Pozdrawiam i życzę owocnych przygotowań do I Komunii św. dla Waszych dzieci. Proszę odebrać "Dominiki"! (można to uczynić codziennie po Mszy św. w kościele)