Sakramenty Święte

Pokuta

Namaszczenie chorych

Bierzmowanie

Pierwsza Komunia Święta

Małżeństwo

Chrzest Święty

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Bierzmowanie jest sakramentem, a więc znakiem wiary, stąd utożsamianie się kandydata ze wspólnotą wierzących jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że katecheza przed bierzmowaniem powinna (…) starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Uprzywilejowanym miejscem katechezy jest więc parafia. Spotkania prowadzone w parafii mają być dopełnieniem szkolnego nauczania religii, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania.

Etapy przygotowania

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła m.in. przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. w nabożeństwach oraz przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania.

c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej oraz w praktykach religijnych. Ten ostatni etap przygotowania powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki.

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do bierzmowania odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

Nasz adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego
Niegosław 68
66-530 Drezdenko

kontakt

Kancelaria parafialna

wtorek 1500 - 1600
piątek 1500 - 1600

więcej

Wyszukaj na stronie

Ciasteczka

Strona używa ciasteczek (plików cookies) aby dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.