Zapisy i zobowiązania

Zapisy do bierzmowania odbywają się na początku klasy 7, wtedy kandydaci wypełniają deklarację, w której zobowiązują się do zachowania poniższych zasad:

 • W każdą  niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.
 • Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty.
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu.
 • Systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania.
 • Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Triduum Paschalnym, Drodze Krzyżowej, nabożeństwach majowych.
 • Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
 • Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.
 • Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych zasad może być konieczność wydłużenia tego okresu mojego chrześcijańskiego dojrzewania.

Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 1. Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 2. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 3. Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 4. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 5. Emigracja zarobkowa młodzieży