Właściwym miejscem zawierania małżeństwa jest parafia zamieszkania (nie zameldowania) jednego z narzeczonych. W przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka aktualnie w parafii potrzebna jest zgoda na ślub poza parafią zamieszkania od proboszcza jednego z narzeczonych.

Narzeczeni zgłaszają się minimum 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem. (Można osobiście, telefonicznie lub przez e-mail) 

Przychodząc do kancelarii narzeczeni powinni posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo chrztu do ślubu (aktualne, nie wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą małżeństwa), jeśli chrzest był w innej parafii, jeśli chrzest był w naszej parafii to nie potrzeba
 • świadectwo bierzmowania, tylko jeśli nie ma adnotacji o nim w metryce chrztu
 • daty i parafie Pierwszej Komunii św.
 • do okazania świadectwa z nauki religii z ostatniej klasy ukończonej ostatnio szkoły
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (zaświadczenie ważne jest 180 dni i może być dostarczone w terminie późniejszym), jeśli narzeczeni są już w związku cywilnym, należy przedstawić cywilny akt małżeństwa
 • w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w następujących etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego, oraz inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. godziny, dlatego należy umówić się na konkretny termin (nie mniej niż trzy miesiące przed ślubem). Narzeczeni otrzymują formularze potwierdzające spowiedzi przedmałżeńskie, prośby o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach aktualnego zamieszkania oraz w miejscach skąd pochodzą i są tam znani.
 2. Narzeczeni zgłaszają się ok. tydzień dwa przed ślubem celem omówienia liturgii ślubnej oraz spisania aktu małżeństwa przedstawiając następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innych parafiach
  • zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej
  • należy zwrócić potwierdzenie spowiedzi przedślubnej
  • należy podać dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, daty urodzenia oraz dokładny adres, jeśli nie podano ich wcześniej). Świadkami mogą być osoby pełnoletnie, niepozbawione praw publicznych. Wypada, aby w czasie Mszy ślubnej mogli przystąpić do Komunii św.

Świadkowie przed podpisaniem dokumentów (w dniu ślubu) muszą okazać swoje dowody osobiste lub paszport)

Kamerzysta, fotograf, powinien mieć kościelne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu podczas ceremonii zaślubin w świątyni, i zgłosić się do zakrystii w celu uzgodnienia szczegółów.