Sakramenty Święte

Pokuta

Namaszczenie chorych

Bierzmowanie

Pierwsza Komunia Święta

Małżeństwo

Chrzest Święty

 

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą ci rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary. Posługę chrzestnych – współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych – mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy. Jeśli rodzice proszą na chrzestnych osoby spoza naszej parafii, winny one dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód, aby mogły pełnić te zaszczytne zadania.

Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli do Kościoła.

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom:

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).

Rodzice dziecka

Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w konferencjach przed chrztem. Jeśli już raz w nich uczestniczyli. nie potrzebują tego ponownie. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

  • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie
  • nauczenie dziecka modlitwy
  • posyłanie na katechizację
  • przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii
  • przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Religijne życie w rodzinie to jest:

  • modlitwa,
  • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli),
  • wzajemna miłość chrześcijańska, będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.

Rodzice chrzestni

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. (W szczególnych przypadkach można wybrać jednego chrzestnego) Rodzicami chrzestnymi mogą być:

   - osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
   - odznaczające się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Rodzice chrzestni maja również obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).
Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, bierzmowanie, małżeństwo).

W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego jest udzielany zasadniczo w 2 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11:30.
W uzasadnionych przypadkach może to być inna niedziela.

 

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym chrztem.

Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

Nasz adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego
Niegosław 68
66-530 Drezdenko

kontakt

Kancelaria parafialna

wtorek 1500 - 1600
piątek 1500 - 1600

więcej

Wyszukaj na stronie

Ciasteczka

Strona używa ciasteczek (plików cookies) aby dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.