Niedziela 12 IX

Niegosław:

745 – za zm. Zdzisława Antczak w 23 r. śm. Joannę i Zygmunta
1130 – W int. Łukasza w 17 r. chrztu św.

Karwin:

  900 – W int. Joanny z ok. 40 urodzin Dz/bł.

Chełst:

1015 –  za zm. Irenę i Edwarda Zydorów

Poniedziałek 13 IX

1800 – za zm. Stefana Kantek (int. od córki Wioletty z mężem i dziećmi)

Wtorek 14 IX

1800 – za zm. Stanisławę i Józefa Rudkiewicz, Katarzynę i Wacława Ogrodnik

Środa 15 IX

1300 –  Pogrzeb: za zm. Katarzynę Napieraj-Mączka

1800 –  za zm. Stefana Kantek (int. od Stefanii Hofmańskiej i rodziny Rutkowskich)

Czwartek 16 IX

1800 –  za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 17 IX

1800 – za zm. Stefana Kantek (int. od brata Stanisława z rodziną)

1830 – z zm. Franciszka Czernickiego (int. od uczestników pogrzebu)

Sobota 18 IX

1800 – za zm. Jana Jackowskiego, Antoniego Dratwia, Rodziców z obu stron i zm. z rodziny Nawrot

Niedziela 19 IX

Niegosław:

745 – za zm. Ryszarda i Wandę Dymek, Ignacego i Stanisławę Woźniczka
1130 – za zm. Wojciecha w 2 r. śm. Konrada i Tomasza i zm.  z rodziny Artanowiczów i Grzebytów

Karwin:

  900 – za zm. Mariannę Majdecka (int. od rodziny Graj)

Chełst:

1015 –  za zm. Andrzeja Magdziarza i zm. Rodziców (int. od Siostry i Szwagra)